Kansanedustaja Sanna Antikaisen teko hakee törkeydessä vertaistaan – Nimitteli kadonnutta nuorta ja esitti ”oikean” ikäarvion

En tiedä mitä kaikkea sellaisen poliitikon päässä liikkuu, joka ryhtyy julkisesti arvioimaan kadonneen nuoren ikää pyrkien lisäksi herättämään halveksuntaa nuorta kohtaan. Tällainen poliitikko löytyy eduskunnasta ja hänen nimensä on Sanna Antikainen (ps), jonka maahanmuuttajavastaisiin puheisiin eduskunnan puhemies joutui vastikään puuttumaan.

Antikainen jakoi eilen Twitterissä Iltalehden artikkelin, missä kerrottiin poliisin pyytävän havaintoja Vihdissä kadonneesta 16-vuotiaasta nuoresta. Nuoren kuva oli artikkelissa. Antikaisen saate artikkelille oli suoraan sanottuna sydämettömyydessään niin vastenmielinen, että sen kaltaista ei yhdenkään kansanedustajan tai kenenkään muunkaan poliitikon odottaisi esittävän.

Antikainen kertoi osaavansa ”näillä tiedoilla” arvioida nuoren iän paremmin väittäen nuorta täysi-ikäiseksi. Tämä ei riittänyt, sillä omia iänarviointikykyjään mainostanut Antikainen nimitteli nuorta ja maalaili uhkakuvia tavalla, joka ei anna aihetta toistamiseen.

Antikaisen motiivi puuttua juuri tähän katoamistapaukseen lienee selvä, se äärioikeiston perinteinen.

Antikainen poisti tänään tviittinsä ja tietysti tviittasi jälleen kertoen, että ei voisikaan sanoa varmaksi, etteikö ikä olisi poliisin ilmoittama. Hän ”myönsi virheensä”.

Mitä ihmeen merkitystä tuollaisella tyhjänpäiväisellä mukakatumisella – vai oliko se edes sitäkään? – on muuta kuin uhriutuminen, mistä Antikainen tarjoili näytteitä aiemman tviittinsä yhteydessä syystä lunta tupaan saadessaan.

Toivottavasti Antikainen löytää tekonsa vielä edestään. Ainakin toistaiseksi Suomi on oikeusvaltio.

Rehellisyys ei ole Keskustan vahvin puoli – US: Hallitus päätti huhtikuussa vuosien 2022 ja 2023 kehysten ylityksi

Muun muassa Uusi Suomi uutisoi Keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikon tuoreesta avautumisesta, missä hän todisti väkevästi puolueen taidosta heittää poliittinen laskiämpäri hallituskumppaneidensa niskaan. Tämä tapahtui ei enempää eikä vähempää kuin Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa, missä Saarikko syytti hallituskumppaneita menokehysten ylityshaluista ja hieman yllätyksettömästi uhkasi hallituksesta lähdöllä.

Saarikon repivä käyttäytyminen toistuu siis vain pari päivää sen jälkeen, kun hän varsin ilkein elekielin syytti median edessä pääministeri Sanna Marinia (sd) taksonomiaan liittyvästä epäonnistumisesta. Hallitus oli kaikesta huolimatta tehnyt yhteisen linjauksen asiassa ja vieläpä Keskustan näkemystä noudattaen. Tämän Saarikko peitti näkyvistä rakentaen syöttökuvion suoraan kansalliskonservatiivin opposition lapaan.

Sitäkään Saarikko ei tuonut esiin, että taksonomia-asiassa eduskunnan suurin sekoilija on Kokoomus. Ei tietenkään, koska sehän olisi voinut viedä hyvät liat ämpäristä, joka oli varattu pääministeripuolueelle, totta kai.

Taksonomiakohu osoittaa, että Keskusta on epävakaa repijä, ei sovun rakentaja – sitä Keskusta edellyttää tietysti kaikilta muilta mutta ei itseltään.

Se, mikä eniten haisee, on epärehellisyys ja siitä toimii erinomaisena todisteena myös tämänpäiväinen kehyspuhe ja uhkaus hallituksesta lähdöllä.

Hallitus päätti kuitenkin nostaa vuoden 2022 ja 2023 kehyksiä viime huhtikuussa järjestetyssä puoliväliriihessä. Kumulatiivisesti kehykset ylittyvät 1,4 miljardilla eurolla.”, kirjoittaa Uusi Suomi.

Siis Keskusta syyttää hallituskumppaneita ja erityisesti pääministeripuoluetta haluttomuudesta palata kehyksiin, kun on jo itse tullut sopineeksi niiden ylittämisestä vieläpä koko hallituskauden loppuajaksi.

Ei tällaista peliä kannata pitkään katsoa, sillä se on silkkaa parlamentarismin halveksumista.

Kunnanvaltuuston kokous 15.11.2021

Eilen maanantaina 15.11.2021 pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025.

Talousarvio herätti vilkasta keskustelua etenkin kuntaveron alentamisen sekä Marsuddenin kaavan osalta.

Kunnallisveroa oli ehdotettu alennettavaksi 0,25 %, tätä Vihreät ja Perussuomalaiset vastustivat ja asiasta äänestettiin.

Äänestyksen jälkeen kunnallisveroksi päätettiin 21.25%. Kiinteistö verot pidettiin ennallaan.

Vihreät esittivät poistettavaksi Marsudden kaavaan liittyviä mainintoja ja erilaisia määrärahavarauksia, näistäkin äänestettiin. Kunnanhallituksen pohjaehdotus voitti äänestykset, joten muutoksia näiden osalta talousarvioon ja investointeihin ei tullut.

Kokouksessa keskusteltiin myös pitkästi kunnan leikkipuistojen tilasta. Leikkipuistojen kuntoa aloitetaan kartoittamaan alkuvuodesta 2022 ja sen perusteella tehdään suunnitelmat kunnostamisista.

Ryhmämme jätti talousarvioon ponnen, jossa esitetään Palonummen leikkipuiston kuntoon saattamista kesään 2022 mennessä, ponsi hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto päätti myös, että vuoden 2021 investointiosaan lisätään kohtaan ’Monitoimihallin maalämpö’ 40 200 euron lisämääräraha.

Kokouksessa jätettiin myös 17 valtuutetun allekirjoittama aloite Pride-viikon järjestämiseksi kunnassa vuonna 2022.

Alla valtuustoryhmämme ryhmä puheenvuoro talousarvio käsittelyn yhteydessä:

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä/Arja Alho

15.11.2021 Siuntion kunnanvaltuuston talousarviokäsittely

Kuntaveroa maksetaan ansiotuloista, ei pääomatuloista. Sitä maksetaan kunnan päättämän veroprosentin mukaan.

Kuntaveroa maksettaessa ei oteta huomioon kuntalaisen maksukykyä. Valtionverotuksessa maksukyky huomioidaan niin, että pienituloiset maksavat vähemmän ja suurituloiset enemmän.

Tämä on se peruste, miksi sosialidemokraatit eivät pidä korkeaa kuntaveroa tavoiteltavana asiana: korkea kuntavero, jollainen Siuntion nykyinen veroprosentti kiistatta on, kohtelee tavallisia pieni- ja keskituloisia ansiotuloja saavia kovemmin kuin suurituloisia.

Se ei ole oikein mutta sellainen lainsäädäntömme on. Siksi on myös sanottava, että juuri pieni- ja keskituloiset ovat todellisuudessa Siuntion hyviä veronmaksajia. Heille kiitokset kaikesta siitä, mitä verovaroilla Siuntiossa saa.

Korkealle veroprosentille Siuntiossa on syynsä. Nopeasti kasvanut kunta joutui finanssikriisin myötä toteamaan, ettei aktiivisella maapolitiikalla saatukaan kuntaan uusia asukkaita. Toinen isku tuli myöhemmin, kun VR:n lähiliikenne loppui ja kunnan piti ottaa kannettavakseen julkisen liikenteen kustannukset HSL-sopimuksen mukaan. Eikä sitäkään pidä unohtaa, että keskeisissä kunnan kiinteistöissä oli vakavia sisäilmaongelmia, joiden ratkaisemiseksi oli ryhdyttävä rakentamaan uutta. 

Me sosialidemokraatit olemme halunneet painottaa kaikessa rakentamisessa laatua ja ekologista kestävyyttä. Emme ole siksi halunneet olla päättämässä tiukoista hintakriteereistä, joiden realistisuuden on voinut asettaa saman tien kyseenalaiseksi. Kilpailutusprosesseissa on meistä riippumattomista syistä menty yleensä halvimman tarjouksen mukaan, vaikka laadun osuutta on kasvatettu. Lähes poikkeuksetta niistä on seurannut ongelmia ja kustannusten karkaamisia.  Säästöillä ja leikkauksilla on aina vaihtoehtoinen hintansa.

Kunnalla on oikeus verottaa kuntalaisiaan mutta sillä on myös velvollisuuksia. Kunnan verotuloilla ja valtionosuuksilla on turvattava kuntalaisten lakisääteiset palvelut, joita ovat oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, kasvatukseen, opetukseen ja sivistykseen. Mutta kuntalaiset tarvitsevat myös monia muita arkielämän kannalta välttämättömiä palveluita kuten huolenpitoa yhteisestä ympäristöstä, puhdasta vettä, turvallisia teitä ja reittejä ja kun rakennetaan vaikkapa omaa kotia, monia siihen liittyviä lupapalveluita. Haluamme siksi myös kysyä, mitä kuntalaiset verorahoillaan saavat?

Siuntion kunnan ensi vuoden talousarvio on rakennettu kuntaveron neljännesprosenttiyksikön laskun varaan.  Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa sivistys- ja hyvinvointikampus on valmistumassa, sosiaali- ja terveydenhuollon uutta palvelupistettä suunnitellaan, neuvotellaan lisäjunavuoroista Siuntioon, jotka aina myös maksavat. Samalla monet hankkeet kuntaviihtyvyyden lisäämiseksi ovat siirtyneet siksi, ettei henkilöstöä ole riittävästi viemään eteenpäin päätettyjä investointi- ja kehittämishankkeita.

Kuntaveron alennus tapahtuu myös tilanteessa, jossa läntisen Uudenmaan hyvinvointialueen muotoutuminen osana ns. sote-uudistusta on vielä varsin avoin. Sen päättäjät tullaan valitsemaan tammikuussa pidettävissä aluevaaleissa.

Lähdemme siitä, että kunnanjohtaja ja kunnan johtoryhmä on valmistellut talousarvion virkavastuulla ja että tuo vastuu pitää.  Kuntatalous on myös aina osa julkista taloutta.  Suhdannepoliittisesti veronalennuksia ei pitäisi tehdä juuri nyt.

Mikäli porvarilliset ryhmät käynnistävät säästötalkoot kunnan keskeisissä toiminnoissa ensi vuonna samoin kuin he ovat yleensä tehneet syksyisin (jolloin ei enää mitään saada aikaiseksi paitsi turhaa työtä ja turhia kokouksia) tulemme muistuttamaan vastuusta, jonka nyt yhteisesti otamme: palvelut pidetään toimivina veronalennuksesta huolimatta. Kunnan toiminnan on oltava pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Kertynyt kumulatiivinen ylijäämä tasaa riskejä. Mutta se sulaa myös helposti.

Haluamme muistuttaa, että tänne muuttoa miettivien ja ennen muuta jo täällä asuvien ihmisten kannalta on tärkeätä, että kunnan tilat ovat terveelliset ja turvalliset, että palvelut ovat laadukkaat ja että niitä on saatavissa ilman kohtuutonta jonotusta ja että kunta toimii vastuullisesti niin ympäristöä ja luontoa kohtaan ja kantaa huolta kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista: niin nuorten ja lasten, eläkeikäisten, perheiden ja työssäkäyvien kuin työtä vailla olevien.  Kunta on yhteisö, jossa välitetään eikä ketään jätetä.

Kannattaa huomata myös, että lautakuntien tekemät ehdotukset ensi vuoden talousarvioon olisivat tarkoittaneet reilut 400000 euroa alijäämää. Nyt veronalennus noin 250000 tulomenetyksenä on jo otettu ulos säästöinä talousarvioehdotuksessa.

Siuntion kunnan palvelut ja niiden hyvyys on kiinni Siuntion kunnan työntekijöiden tekemästä työstä. Meistä ei ole oikein, että esimerkiksi koronapandemian ylimääräisestä työstä palkitaan johtavassa asemassa olevia mutta ei niitä, jotka lattiatasolla tekevät varsinaisen työn. Tulemme aikanaan henkilöstötilinpäätöksessä kysymään työviihtymisestä, hyvästä johtamisesta mutta myös syistä henkilökunnan vaihtuvuudelle. Tavoitteeksi voisimme asettaa, että kunnan työntekijät ja viranhaltijat viihtyvät  työssään niin hyvin, että haluavat myös asua kunnassamme.

Emme tule tekemään talousarviokäsittelyssä vastaehdotuksia. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö mielestämme talousarviossa niin luvuissa kuin teksteissäkin olisi korjattavaa, erityisesti investointiosassa.

Toimimme sillä valtuutuksella, jonka kuntalaisilta olemme vaaleissa saaneet. Toivomme Siuntion ja siuntiolaisten vuoksi, että kun nyt otetaan taloudellisia riskejä ensi vuoden suhteen, ne myös pystytään hallitsemaan ja pitämään vakaat olot kunnan toiminnoissa.

Kunnianloukkauksia tehtaileva media on vaaraksi yhteiskuntarauhalle – Ei mitään tekemistä journalismin kanssa

SDP:n vaalivoitto eduskuntavaaleissa 2019 ja siitä seurannut nousu pääministeripuolueeksi käynnisti prosessin, joka hyvin pian teki selvää politiikan viimeisistä jäljellä olevista pöytätavoista. Metsästys alkoi jo keväällä 2019 pitäen sisällään ennennäkemätöntä rasistista mellastusta ja ajojahtia, kunnes tultiin pääministeri Antti Rinteen kokemaan kujanjuoksuun ja eroon pestistään. Pitihän ammattiyhdistystaustainen siivota silmistä.

Sanna Marinin noustua pääministeriksi herättiin ”kauhistukseen”, nimittäin naisviisikkoon, jonka niin sanottua punavihreää osaa on harjattu ja huolella. Eikä vain harjattu, vaan parjattu ja mikäli sanat voivat ihmisen riisua alasti, sekin on sovinismin hengessä onnistuttu tekemään puhtaassa häpäisytarkoituksessa. Pitäähän ”kommunisteille” näyttää se, kuinka ”alhaista” ja jo ”syntyjään rappeutunutta ainesta” ovat.

Tällä kaikella ei ole enää mitään tekemistä aiempien pääministerien tai ministerien kokemien ajojahtien kanssa.

Viime kuntavaaleissa kävi sekin ilmi, että sama henki on vyörynyt politiikan ruohonjuuritasolle. Ellei nyt punaisia pikku-ukkoja nähty mutta aivan varmasti ”te aloitatte sisällissodan”, kerrottiin ääni vavisten.

Jos tavallisen kansan mielissä pyörivät tällaiset kiihottuneet ja kostonhimoiset mielialat, on syytä pohtia, mitä on odotettavissa. Ilmeisesti ei ainakaan mitään hyvää, sillä jokin hyvin synkkä prosessi on käynnissä.

Suomalaisilla mediataloilla on ollut kaiken aikaa lusikkansa syvällä sopassa. Kun tuotokset alkavat täyttää puhtaan kunnianloukkauksen tunnusmerkit, saa pelätä pahinta, nimittäin sen heikoimman lenkin pettämistä.

Pelissä on yleinen turvallisuus ja kunnianloukkausten tapauksessa loukatun kohteen turvallisuus.

Niin kauan kuin Suomi on vielä oikeusvaltio, erään puolueen pää-äänenkannattajalle lähtee terveiset niin yksinkertaisessa muodossa, että yksinkertaisinkin pää-äänenkannattaja sen tajuaa:

Kunnianloukkaus ja journalismi ovat eri asioita.

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokous valitsi yhdistyksen toimijat vuodelle 2022.

Siuntion Sosialidemokraatit ry:n syyskokous pidettiin keskiviikkona 29.9.2021.

Syyskokouksessa valittiin yhdistyksen toimijat vuodelle 2022.

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Mäenpää-Louekoski, varapuheenjohtajaksi Arja Alho, taloudenhoitajaksi Keijo Tarnanen, sihteeriksi Katriina Hellsten ja nuorisovastaavaksi Sirpa Vargenstam.

Piirikokousedustajana vuonna 2022 toimii puheenjohtaja ja varahenkilönä on varapuheenjohtaja.

Kunnanvaltuuston kokous 30.8.2021

Eilen maanantaina 30.8.2021 kokoontui kunnanvaltuusto kauden toiseen kokoukseen.

Kokouksessa käsiteltiin pitkälti vielä henkilövalintoja eri luottamuselimiin.

Siuntion Sosialidemokraattien edustajia nimettiin seuraavasti:

Keskusvaalilautakunta: Satu Tarnanen (varapuheenjohtaja), Timo Ketonen (varajäsen, 4. kutsumisjärjestyksessä)

Kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi: Mervi Lahtinen, Tony Böckerman

Hiiden opiston johtokunta: Sirpa Vargenstam (varajäsen)

HUS-kuntayhtymän valtuusto: Keijo Tarnanen (varajäsen)

Kårkulla samkommun för specialomsorger: Anne Laakso-Sopukki (varajäsen)

Kokouksessa keskusteltiin myös luottamushenkilöiden palkkioiden ja vuosikorvausten korottamisesta. Perussuomalaiset vastustivat korotuksia sekä ehdottivat pontta, jolla ohjattaisiin jatkossa palkkiosääntöä siten, että uusien luottamushenkilöiden palkkiosta päättäisi edellinen valtuusto.

Perussuomalaisten Paula Tuominen pyysi apua valtuustoryhmämme puheenjohtajalta Arja Alholta ponnen sanamuodon muokkaamiseksi.

Ponsiesitys oli alun perin Perussuomalaisten mutta lopulta siis SDP:n muokkaama.

Ponsi esitystä ei hyväksytty äänestyksessä (16 vastaaan 11 puolesta), mutta luottamushenkilöiden palkkioden korotukset hyväksyttiin äänestyksessä (24 puolesta 3 vastaan).

Siuntion Sosialidemokraattien valtuustoryhmä oli äänestyksissä niin korotusten kuin ponnenkin puolella.

Valtuustoryhmä jätti kaksi aloitetta.

Toinen aloite oli Kristian Parviaisen tekemä aloite, jonka oli Parviaisen lisäksi allekirjoittanut kaikki valtuustoryhmän valtuutetut: Nuorten julkisenliikenteen kesäkortin selvittäminen.

Toinen aloite oli niin ikään koko valtuustoryhmän aloite: Kirkonkylän kehittämishanke

Aloitteet pääset lukemaan täältä: Valtuustoaloitteet – Siuntion Sosialidemokraatit Sjundeå Socialdemokrater (siuntiondemarit.net)

Jaa

Kiitos!

Näissä kuntavaaleissa kampanja-aika oli normaalia pidempi ja vaalikampanjointi muutenkin erilaista kuin aiemmin, koronarajoitusten vuoksi.

Oli kuitenkin mukavaa, että vielä ennen vaaleja päästiin myös ihan oikeasti tapaamaan ihmisiä.

Meillä Siuntion demareilla oli hieno lista ehdokkaita ja kaikkien heidän kanssa on ollut mukava tutustua sekä tehdä kampanjaa yhdessä.

Sain vaaleissa 31 ääntä ja paikan kunnanvaltuustoon.

Iso kiitos kaikille minua äänestäneille.

Lupaan tehdä parhaani ollakseni antamanne luottamuksen arvoinen.

Tehdään tulevaisuutta yhdessä!

Mika

Siuntion elinkeinopolitiikasta

Vastikään kunnanhallitus on käsitellyt maankäytön kehityskuvan päivitystä ja sen yhteydessä Sunnanvikin tulevaa Siuntion portti nimistä aluetta koskevia suunnitelmia. On kieltämättä tullut mieleen, että onko kuntakeskus unohdettu suunniteltaessa kunnan elinkeinopolitiikkaa.

Siuntion porttiin kaavaillaan saatavaksi uusia ja isompia yrityksiä, jotka työllistäisivät enemmän ihmisiä ja toisivat kunnalle yhteisöverotuloja. Se miten ja millä tavalla niitä alueelle lopulta saadaan, on sitten luku sinänsä.  

Tärkeää olisi huomioida myös kunnassa jo nyt toimivat yksin- ja pienyrittäjät, jotka elinkeinonaan tuottavat palveluita asiakkailleen.

Siuntion kuntakeskuksesta puuttuu sopivan kokoisia ja hintaisia toimitiloja, joissa yrittäjät pystyisivät palveluja tarjoamaan kuntalaisille.

Tämän valtuustokauden aikana on moneen kertaan valtuustossakin kuultu mainittavan, että kuntakeskus tulisi saada siistiksi ja viihtyisäksi. Lisäksi kuntakeskukseen pitäisi saada palveluita ja tällä hetkellä niille ei ole esimerkiksi toimitiloja tarjolla juuri lainkaan.

Tämä vaikuttaa myös siihen, että uusiakaan palveluja tai yrittäjiä ei kuntaan saada, vaan huonoimmassa tapauksessa paikallinen yrittäjä avaa tai siirtää palvelunsa naapurikuntaan, mitä onkin tapahtunut.

Siuntion sydämen (kuntakeskus) suunnitelmissa lienee, että kuntakeskukseen tulisi kivijalkaliiketiloja. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että kunnan kaikkein keskeisimmän osan edellytykset toimia liiketoiminnan luonnollisena sijaintipaikkana ollaan mahdollisesti tyystin ohittamassa jopa miljoonien eurojen julkisten panostusten mennessä Siuntion portin kehittämiseen.

Rohkeimmissa visioissa Siuntion portista suunnitellaan kuntakeskuksen korvaajaa liiketoiminnan pääasiallisena sijaintipaikkana. Mainittakoon, että Sunnanvikin alueeseen on upotettu matkan varrella mittavia summia kunnan varoja, tuloksetta.

Siuntion sydän on edistynyt kovin hitaasti ja milloin se valmistuu jää nähtäväksi. Nykyiset suunnitelmat (Siuntion portti) ovat kenties omiaan entisestään hidastamaan Siuntion sydämen kehittämistä.

Palveluja tuottavien yritysten asiakkaat edellyttävät tänä päivänä, että palvelut ovat helposti saavutettavissa ja lähellä.

Kunnassa nyt toimivia, niin pieniä kuin suurempia yrityksiä tulee elinkeinopoliittisissa suunnitelmissa ja toimissa kohdella yhdenvertaisesti. Se on parasta mainosta muualta Siuntioon liiketoimintansa siirtoa tai perustamista harkitsevien silmissä.

Kohti kuntavaaleja, koronaepidemian keskellä luovien

Jäinpä tässä miettimään tulevia kuntavaaleja, niihin valmistautumista ja sitä miten korona vaikuttaa vaaleihin ja kampanjoihin.

Ilmassa on ollut keskustelua vaalien siirtämisestä, mutta mielestäni siitä olisi pitänyt päättää jo paljon aikaisemmin.

Nyt puolueilla rullaa jo vaalikampanjat kovaa vauhtia eteenpäin. Olisi aika onnetonta jos nyt tulisi tieto vaalien siirtämisestä.

Toki olen sitä mieltä, että vaaleissa tulee pitää äänestyksissä huolta terveysturvallisuudesta ja löytää keinot, millä myös karanteenissa olevat pääsevät käyttämään äänioikeuttaan. Luovuutta siis tarvitaan myös vaaleja organisoivalta joukolta.

Korona-aika on kyllä onneksi opettanut löytämään moneen asiaan entistä luovempia tapoja totetuttaa asioita turvallisesti.

Itse olen positiivisella mielellä jatkanut oman kampanjan kanssa, joka nyt tässä vallitsevassa tilanteessa on aikalailla keskittynyt sosiaaliseen mediaan.

Ihmisten tapaaminen ennen vaaleja ei näillä näkymin tule onnistumaan, ainakaan isompina tapahtumina.

Siispä esitteitä tilaamalla ja jakamalla, vaalikoneita täyttämällä ja edelleenkin sosiaalisen median avulla eteenpäin.

Toivotaan, että tartuntamäärät pysyisivät kurissa, rokotuksiin saataisiin vauhtia ja me jokainen jaksettaisiin sinnitellä vielä hieman aikaa.

Leppoisin ja luottavaisin mielin kohti vaaleja.

Keskusta ei nauti luottamusta – Hallituskumppaneiden takana seisoo kansa, jota Keskusta syvästi halveksuu

Hallituspuolue Keskustan ydinryhmän kuntavaaliviestittelyn vuotaminen julkisuuteen on herättänyt laajaa närkästystä hallituskumppaneiden kannattajakunnassa. Vuoto oli täysin tahallinen, laskelmoitu ja ilkeämielinen teko, mistä selkeänä osoituksena on puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen ja muun keskustakerman mitäänsanomaton tapa käsitellä asiaa. Ryhmyri Antti Kurvinen näki tässä vieläpä oivan tilaisuuden sivaltaa hallituskumppani Vihreitä asiaa kommentoidessaan.

Viestit vuodettiin oikeistolaiselle Iltalehdelle, joka pääsi mielipuuhansa pariin arvuuttelemaan Keskustan halulla jatkaa hallituksessa. Sitä vartenhan viestit juuri vuodettiin jatkeeksi viesteissä käydylle täysin samalle spekulaatiolle.

Keppihevoseksi on otettu Perussuomalaisten puheenjohtajan ”haaste”, mikä on oikeastaan silkkaa raukkamaisuutta. Ei kenellekään ole näiden melkein puolentoista vuoden aikana jäänyt epäselväksi Keskustan taktiikka toimia pelintekijänä, jonka oikkuja muut saavat seurata kauhunsekaisin tunnelmin lähtien pääministerin vaihdattamisesta. Päälle tulevat joka käänteessä esitetyt uhkaukset lähteä hallituksesta, jos ei tapahdu sitä tai tätä.

Raukkamaisuutta on myös se viesteistä esiin käyvä pyörittely, miten media olisi keksinyt Keskustalle vihervasemmiston apupuolueen roolin. Totuus on se, että Keskusta on elellyt uhkailuillaan herroiksi hallituskumppaneilleen irvaillen ja vieläpä oikeistomedian auliilla avustuksella.

Kun neuvottelutaktiikka asiassa kuin asiassa on hallituksesta lähdöllä uhkailu tai hallituskumppanin ministerin asettaminen kyseenalaiseksi, ollaan normaalista kaukana.

Antti Rinne, Sanna Marin, Maria Ohisalo, Li Anderson, Pekka Haavisto, Krista Kiuru, Anna-Maja Henriksson ja kymmenet muut heidän puoluetoverinsa hallituksessa ja eduskunnassa ovat itseään suurempia ja kansan äänestämiä, joihin kohdistuva halveksunta on samalla halveksuntaa tavallisia suomalaisia kohtaan.

Sitä halveksuntaa Keskusta on koko hallitustaipaleensa ajan osoittanut yhdellä jos toisella tavalla.

Viimeisimpänä tämä ilkeämielinen viestikohu, jolla Keskusta osoittaa suunnatonta poliittista narsismia. Ikään kuin vain Keskustalla olisi kenttäväki ja kannattajakunta, jonka mukavaivaiset valitukset ja hinku heilua sinne tai tänne pyörittäisivät jotakin suurta hallituspeliä ja kaikki olisi taas vaakalaudalla.

Tiedoksi, että muillakin hallituspuolueilla on kenttäväkensä, joka tuo puolueilleen viestiä tavallisilta kansalaisilta, omilta kannattajiltaan, juuri niiltä ihmisiltä, joita Keskusta on toimillaan pitänyt halpana.

Toisin kuin Keskustassa, muissa hallituspuolueissa viestit osataan kirjoittaa asiallisesti, vaikka ne olisivat tylyjä sisällöltään.

Keskusta ei nauti luottamusta.

Se on hyvin asiallinen, yksinkertainen ja totuudenmukainen viesti.

Mihinkään kuntavaaleihin ei tarvitse odottaa, puoliväliriihestä puhumattakaan.