Siuntion elinkeinopolitiikasta

Vastikään kunnanhallitus on käsitellyt maankäytön kehityskuvan päivitystä ja sen yhteydessä Sunnanvikin tulevaa Siuntion portti nimistä aluetta koskevia suunnitelmia. On kieltämättä tullut mieleen, että onko kuntakeskus unohdettu suunniteltaessa kunnan elinkeinopolitiikkaa.

Siuntion porttiin kaavaillaan saatavaksi uusia ja isompia yrityksiä, jotka työllistäisivät enemmän ihmisiä ja toisivat kunnalle yhteisöverotuloja. Se miten ja millä tavalla niitä alueelle lopulta saadaan, on sitten luku sinänsä.  

Tärkeää olisi huomioida myös kunnassa jo nyt toimivat yksin- ja pienyrittäjät, jotka elinkeinonaan tuottavat palveluita asiakkailleen.

Siuntion kuntakeskuksesta puuttuu sopivan kokoisia ja hintaisia toimitiloja, joissa yrittäjät pystyisivät palveluja tarjoamaan kuntalaisille.

Tämän valtuustokauden aikana on moneen kertaan valtuustossakin kuultu mainittavan, että kuntakeskus tulisi saada siistiksi ja viihtyisäksi. Lisäksi kuntakeskukseen pitäisi saada palveluita ja tällä hetkellä niille ei ole esimerkiksi toimitiloja tarjolla juuri lainkaan.

Tämä vaikuttaa myös siihen, että uusiakaan palveluja tai yrittäjiä ei kuntaan saada, vaan huonoimmassa tapauksessa paikallinen yrittäjä avaa tai siirtää palvelunsa naapurikuntaan, mitä onkin tapahtunut.

Siuntion sydämen (kuntakeskus) suunnitelmissa lienee, että kuntakeskukseen tulisi kivijalkaliiketiloja. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että kunnan kaikkein keskeisimmän osan edellytykset toimia liiketoiminnan luonnollisena sijaintipaikkana ollaan mahdollisesti tyystin ohittamassa jopa miljoonien eurojen julkisten panostusten mennessä Siuntion portin kehittämiseen.

Rohkeimmissa visioissa Siuntion portista suunnitellaan kuntakeskuksen korvaajaa liiketoiminnan pääasiallisena sijaintipaikkana. Mainittakoon, että Sunnanvikin alueeseen on upotettu matkan varrella mittavia summia kunnan varoja, tuloksetta.

Siuntion sydän on edistynyt kovin hitaasti ja milloin se valmistuu jää nähtäväksi. Nykyiset suunnitelmat (Siuntion portti) ovat kenties omiaan entisestään hidastamaan Siuntion sydämen kehittämistä.

Palveluja tuottavien yritysten asiakkaat edellyttävät tänä päivänä, että palvelut ovat helposti saavutettavissa ja lähellä.

Kunnassa nyt toimivia, niin pieniä kuin suurempia yrityksiä tulee elinkeinopoliittisissa suunnitelmissa ja toimissa kohdella yhdenvertaisesti. Se on parasta mainosta muualta Siuntioon liiketoimintansa siirtoa tai perustamista harkitsevien silmissä.